Agilitytävlingar

Agility har under de senaste åren blivit en allt mer populär hundsport även i Sverige. Tävlingar och träningar anordnas året om, både inomhus och utomhus. Här är alla hundar välkomna. De behöver inte tillhöra någon viss ras eller ha en speciell färg för att få tävla. Dock krävs relativt bra fysik både hos hunden och hos föraren.

Vad är agility?

Inom agility ska hundens förare guida hunden genom en hinderbana. Banan består ofta av ett 15-tal olika hinder men den kan vara längre eller kortare beroende på svårighetsgrad. Även hindrens höjd ändras beroende på vilka hundar som tävlar. Här är hundarna indelade efter storlek. Det betyder att små hundar tävlar mot hundar i samma storlek, och större hundar tävlar mot lika stora sådana. Det finns fem olika storleksklasser, och hundarna mäts alltid i mankhöjd.

Vilka hinder finns med?

I alla agilitytävlingar finns det med olika typer av hopphinder på banan. En del av dem går att riva. Det finns också ett däck som hunden ska hoppa igenom. Det går inte att riva men det är mjukt stoppat så att hunden inte ska skada sig. Det kan också finnas ett längdhinder där hunden måste sträcka ut ordentligt för att komma över.

I regel förekommer det också tunnlar av olika slag, slalompinnar samt en vippbräda. De här hindren kan vara lite skrämmande och hunden kan behöva öva en del på dem. Det kan också förekomma balanshinder av olika slag.

Hur får man fel?

När det gäller agility kan de tävlande ekipagen få fel på flera olika sätt. Det kan handla om att hunden river ett hinder eller om att den springer förbi ett sådant. Så länge hunden inte hoppar eller tar ett annat hinder blir det bara felpoäng. Man kan också få fel för att missa ett kontrollfält på till exempel ett balanshinder.

Kan man uteslutas?

Inom agility kan man uteslutas av olika anledningar. Om hunden gör sina behov inne på banan, eller om hundägaren måste ta tag i sin hund blir det uteslutning. Om hunden hoppar fel hinder utesluts man omedelbart och det sker också om hunden lämnar banan och inte kommer tillbaka inom en viss tid.